Sus resultados de búsqueda

“Año de nieves, año de bienes”

Publicado por Raül Botella Mejias en 04/02/2015
| 0

“Año de nieves, año de bienes”

O almenys això diu el popular refrany. I això és el que necessitem en tots els sectors de l’economia, bonança, estabilitat i creixement econòmic.

I els experts així ho venen confirmant en els darrers mesos, les dades macroeconòmiques així ho indiquen, la economía creix a un ritme suau, les previsions son positives, i la continuitat en aquesta tendència és la millor noticia que ens podem trobar.

Tanmateix, aquest creixement i bones previsions de futur s’han de traslladar al carrer, a la gent d’apeu, i això necessita el seu temps. És molt important que aquesta confiança s’instali en la població, tornar a recuperar la confiança en un futur que fins ara era incert.

La por a perdre el lloc de treball, les males perspectives de futur, i en definitiva la incertesa en el que pugui succeïr demà, han potenciat encara més aquesta davallada jo diría económica però també política i social a tots nivells anomenada “crisi”. Per això és tan important el canvi de dinàmica, les notícies positives, la confiança en un futur millor, en definitiva la estabilitat i el fet de poder deslliurar-nos d’aquesta por tan perjudicial en tots els sentits.

Respecte, precaució, coneixement, sentit comú, i seny també. La situació econòmica viscuda ens ha de servir per no oblidar-nos-en i ser molt més conscients alhora de prendre decisions, però el que és evident és que la por no ens ajuda gens.

La importancia dels mandataris és també clau alhora de transmetre confiança i superar obstacles enlloc de posar-hi traves, i és que les notícies ens indiquen que es preparen mesures fiscals respecte del mercat immobiliari en aquest sentit, com son mantenir la deducció fiscal per la compra de vivenda, tornar a posar en vigor la desgravació per la compra d’habitatge, o recuperar el IVA del 4% per la compra d’habitatges nous, que de confirmar-se, seríen de gran ajuda en la recuperació del sector. A més de la estabilització en els preus, i unes millors condicions hipotecàries. Si, és cert, puc corroborar que m’han vingut a veure diversos companys de la banca oferint bones condicions de finançament per la compra de vivenda confirmant que tenen “ordre desde dalt” de tornar a obrir l’aixeta del finançament desde ja. Quina gran notícia.

Així doncs, benvingudes les bones notícies, la progressiva recuperació de la nostra confiança, i perque no, beneïdes nevades.

 

————————————————————————-

 

O al menos eso dice el refrán. Y esto es lo que necesitamos en todos los sectores de la economía, bonanza, estabilidad y crecimiento económico.

Y los expertos así lo vienen confirmando en los últimos meses, las cifras macroeconómicas así lo indican, la economía crece a un ritmo suave, las previsiones son positivas, y la continuidad en esta tendencia es la mejor noticia que nos podemos encontrar.

Aun así, este crecimiento y buenas previsiones de futuro deben trasladarse a la gente de a pie, y esto necesita su tiempo. Es muy importante que la confianza se instale en la población, volver a recuperar la confianza en un futuro que hasta ahora era incierto.

El miedo a perder el puesto de trabajo, las malas perspectivas de futuro, y en definitiva la incertidumbre en lo que pueda suceder mañana, han potenciado aún más este derrumbe yo diría económico, pero también político y social a todos los niveles nombrada “crisis”. Por eso es tan importante el cambio de dinámica, las noticias positivas, la confianza en un futuro mejor, en definitiva la estabilidad y el hecho de poder desprendernos de este miedo tan perjudicial en todos los sentidos.

Respeto, precaución, conocimiento, sentido común, y “seny” también. La situación económica vivida ha de servir para no olvidarnos, y ser mucho más conscientes a la hora de tomar decisiones, pero lo que es evidente es que el miedo no nos ayuda nada.

La importancia de los mandatarios es también clave a la hora de transmitir confianza y superar barreras en lugar de poner trabas, y es que las noticias nos indican que se preparan medidas fiscales respecto al mercado inmobiliario en este sentido, como son el mantener la deducción fiscal por la compra de vivienda, la vuelta a la entrada en vigor de la desgravación por la compra de vivienda, o recuperar el IVA del 4% por la compra de pisos nuevos, que de confirmar-se, serían de gran ayuda en la recuperación del sector. Además de la estabilización en los precios, y unas mejores condiciones hipotecarias. Si, es cierto, puedo corroborar que me han venido a visitar diversos compañeros de la banca ofreciendo buenas condiciones de financiación para la compra de vivienda, confirmando que “tienen órdenes de arriba” de volver a abrir el grifo del crédito desde ya. Que gran noticia.

Así pues, bienvenidas las buenas noticias, la progresiva recuperación de nuestra confianza, y porque no, benditas nevadas.